Loading...

Traceer telecomfraude met Fraud Detection Tool van Tribess

Fraude met telefoonverkeer neemt wereldwijd in een alarmerend tempo toe en is 1 van de grootste bronnen van inkomstenderving voor aanbieders van telecomdiensten. De schattingen lopen uiteen, maar zeker is dat de wereldwijde schade meer dan 15 miljard euro per jaar betreft.

Naast de financiële schade voor een service provider levert misbruik van vaste en mobiele telefoonaansluitingen ook imagoschade op. Klanten en resellers kunnen worden geconfronteerd met enorme factuurbedragen en zullen zich afvragen waarom hun telecomleverancier niet heeft kunnen ingrijpen. Lees meer over Telecom Fraude en hoe u dit kunt voorkomen met de fraude tool van Tribess in onze whitepaper.

Traceer de telecom fraude op een doeltreffende manier

Het alarm heeft een oneindig aantal instelbare fraude cases

Fraude tool werkt met alle belangrijke parameters

Download whitepaper: fraude in telecom

Traceer fraude op een doeltreffende manier

De Tribess fraude tool biedt de mogelijkheid om verdacht telefoonverkeer op een doeltreffende manier te traceren. Dit gebeurt tijdens het CDR rating proces; de Tribess fraude tool is dan ook een add-on op CDR rating.

Het doel is om fraude zo snel mogelijk te herkennen en een alarm te generen, zodat er kan worden ingegrepen. Lees meer over telecom fraude en hoe u dit voorkomt met de Tribess Fraude Detection Tool in onze whitepaper.

Download whitepaper: fraude in telecom
Tribess - Fraude traceren

Stel het fraude alarm in zoals u het wilt

De fraude detectie alarm kan gestuurd in een speciale mobiele app of via een XML API gestuurd worden naar diverse kanalen zoals SMS en e-mail. Het alarm is zeer specifiek in te stellen. U kunt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen in- en externe alarmen en zelfs alarmen specifiek naar bepaalde klanten of resellers sturen. 

Het aantal instelbare fraude cases is nagenoeg oneindig. Daarnaast kun je verschillende prioriteiten hangen aan een case met bijbehorende verzendfrequentie. Lees er meer over in onze whitepaper!

Download whitepaper: fraude in telecom

Fraude tool werkt met alle belangrijke parameters

De Tribess Fraude Tools kan op basis van rated CDR’s naar alle belangrijke parameters kijken waarvan de meeste. Zo kunt u denken aan de kosten van een gesprek, het aantal gelijktijdige gesprekken naar hetzelfde telefoonnummer en specifieke klant(groepen).

De tool werkt natuurlijk ook met andere parameters die relevant kunnen zijn voor uw business. Download de whitepaper Tribess Fraude Tool om de gehele lijst te bekijken.

Download whitepaper: fraude in telecom

REFERENTIE CASE | ONECENTRAL

“Wij dachten dat we zelf in staat waren zorg te dragen voor de continue maandelijkse updates in de tariefsheets van leveranciers. Achteraf geven we toe dat we dit al eerder hadden moeten uitbesteden en voelt het als een opluchting hoeveel ruimte de automatisering en optimalisatie van de inkoop van telefonieverkeer voor ons betekent.”

– Theo Belder, System Specialist bij oneCentral

Download Referentiecase oneCentral

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Telecom, IT en natuurlijk Tribess.