Your traffic. Your Invoices. Our job.

Het uitbesteden van billing van telecom verkeer aan Tribess betekent zekerheid. Zekerheid dat facturen kloppen. Zekerheid dat de facturen tijdig worden gegenereerd. Zekerheid dat er niets over het hoofd wordt gezien. Maar ook zekerheid dat de creativiteit van een Product Manager wordt omgezet in netto opbrengsten, zonder complexe implementatietrajecten.

Voordelen van Tribess Rating services

100%

GETTING THE JOB DONE

20%

REVENUE BOOST

50%

SPEED TO MARKET

100%

ACCURACY

Rating services

Your traffic. Your Invoices. Our job.

Rating - Icon

Klant facturatie

Tribess verzorgt de facturatie van gespreksverkeer aan de afnemers, zowel zakelijk als consument. Daarbij is het mogelijk om rekening te houden met verschillende klantgroepen, zoals families of meerdere vestigingen van een bedrijf.

Reseller facturatie

Met dezelfde Call Detail Records als waarmee de klantfacturatie wordt uitgevoerd, genereert Tribess factuurregels voor de facturatie aan resellers. Door separate tariefplannen te hanteren voor resellers, is een grote vrijheid beschikbaar om tegemoet te komen aan specifieke wensen en eisen.
Rating - Icon
Rating - Icon

Referentie facturatie

Tribess genereert factuurregels o.b.v. tariefplannen van één of meerdere concurrenten. Het inzichtelijk maken van kosten die een afnemer zou hebben gemaakt bij een concurrent, kan klantretentie vergemakkelijken. Het tonen van een virtuele besparing geeft de bevestiging van een juiste keuze.

Carrier reconciliation

Rating van Call Detail Records kan een complex proces zijn met veel verschillende parameters. Tribess genereert schaduwfacturen van carrier verkeer waarbij de commerciele afspraken en tarieven nauwkeurig worden toegepast. Verificatie van carrier facturen wordt hiermee een fluitje van een cent. De ervaring leert dat kostenbesparingen tot 20% haalbaar zijn.
Rating - Icon
Rating - Icon

Mediation

Eén van de lastigste en meest bewerkelijke onderdelen van het proces om belverkeer te factureren, is mediation. Het filteren en correleren van meerdere bronnen van Call Detail Records is complex en vraagt veel tijd. Tribess is zeer ervaren in het uitvoeren van mediation projecten en neemt de verantwoordelijkheid op zich om “ready to be rated” CDRs te verstrekken.

Service Features

Rated CDR Files

Het rating proces van Tribess genereert CDR bestanden die ter beschikking worden gesteld aan de service provider. De inhoud van deze bestanden wordt geheel naar wens van de service provider samengesteld.

Invoice line items

Het billing process van Tribess genereert factuurregels die door de facturatieapplicatie van de service provider kunnen worden verwerkt tot een factuur. De factuurregels zijn v.w.b. inhoud volledig configurabel en bevatten verschillende detailniveau’s.

Invoice production

Er worden pdf facturen gegeneerd waarop de factuurregels worden getoond. De facturen worden voorzien de noodzakelijke gegevens van klant en service provider. Dit alles in de huisstijl van de service provider. Facturatie betreft debet en credit facturatie, en ook combinaties daarvan.

Dialed number correction

Het kan gebeuren dat ruwe bron CDRs bestemmingsnummers bevatten met teveel digits. Dit gebeurt als de beller een IVR belt en menukeuzes moet maken. Tribess verwijdert de extra digits zodat het rating proces met een correct bestemmingsnummer kan werken.

B-number masking

Tribess kan optioneel de afscherming van bestemmingsnummers verzorgen die worden vermeld op de BNA lijst van COIN.

Rating frequency

Het rating proces kan worden ingesteld per tijdseenheid (bv elk uur of elke 5 minuten) of realtime. In dit laatste geval worden CDRs meteen verwerkt bij ontvangst.

XML webservice

Voor de interactie met Tribess is er voor de Service Provider een XML API beschikbaar. Hiermee kan klantconfiguratie aan Tribess worden gecommuniceerd, d.w.z. welk klantaccount moet volgens welk tariefplan worden gerate. Tevens kunnen rated CDRs en factuurregels worden opgevraagd.

Rated CDR file distribution

Tribess kan optioneel het distribueren van CDR bestanden naar verschillende partijen verzorgen.

Reporting

Er worden verschillende rapporten ter beschikking gesteld waarin de resultaten van het billing proces wordt getoond.

Rating Features

Prefix Rating

Bestemmingen kunnen worden gedefinieerd door 1 of meerdere prefixes (dial codes). De rating kan plaatsvinden op de prefix van het bestemmingsnummer, het afzendernummer of beide.

Additional Destination Indicator

In aanvulling op de nummerprefix kunnen bestemmingen worden getarifeerd op basis van andere indicatoren, zoals COIN operator code, tariefsoort, tarieftype etc.

Bundles

Tribess ondersteunt het toepassen van bundel rating in diverse soorten en maten: individuele bundels (per MSISDN/nummer), groepsbundels, mixed service bundels , staffeltarieven etc.

Converged billing

Er kunnen tariefplannen worden gebruikt waarmee verschillende diensten tot 1 propositie worden gemaakt, b.v. een bundel waarin vast en mobiel belverkeer worden gecombineerd.

Zone/region billing

Het is mogelijk om bestemmingen te groeperen tot zones/regio´s. Dit geld ook voor originating bestemmingen.

Roaming

Tribess ondersteunt het raten van roaming verkeer, ook i.g.v. CAMEL home routing.

On-net rating

Tribess ondersteunt on-net rating in verschillende vormen, b.v. on-net voor een klant, on-net voor klanten van een reseller, on-net voor een service provider etc.

Threshold reporting

Tribess kan per scenario verschillende thresholds weergeven in de export CDR. Dit is handig voor de status van bundelverbruik, b.v. 50%, 80%, 100% etc.

Timeband support

Er kunnen piek/dal/weekend etc tijden worden ingesteld. Voor verschillende scenario’s kunnen eventueel verschillende timebands worden toegepast.

Rounding

De afrondingseenheden van sessies (gesprekken, dataverbruik) kunnen naar keuze worden ingesteld. Er zijn verschillende afrondingsinstellingen mogelijk voor verschillende scenario’s.

COIN update

Tribess heeft een realtime koppeling met de COIN CRDB en verwerkt mutaties (servicenummer tarieven, operator code) in het CDR rating proces.