One step ahead in traffic management

De kortste weg van A naar B is een rechte lijn. In de telecomwereld geldt echter dat de goedkoopste weg vaak een ingewikkelder route is, die ook nog eens van dag tot dag kan veranderen. De tijd en mankracht die nodig is om zonder automatisering tot optimale inkoop van belverkeer te komen, is in de hedendaagse concurrerende markt simpelweg te duur.

Tribess maakt het mogelijk om snel en zonder complexe analyses met één druk op de knop de meest kostenefficiente inkooproutes te kiezen. Natuurlijk is dat met behoud van de gewenste kwaliteitsniveau’s.

Voordelen van Tribess Routing services

100%

KOSTEN OPTIMALISATIE

100%

GEGARANDEERDE KWALITEIT

100%

FLEXIBILITEIT

100%

NAUWKEURIG

Routing Services

One step ahead in traffic management

Rating - Icon

Routing Table Generation

Leveranciers van terminerend belverkeer sturen regelmatig nieuwe tarieven, soms meerdere keren meer maand. Daarbij hanteert elke carrier een eigen nummerplan met eigen bestemmingsdefinities. Het is nagenoeg onbegonnen werk om met een spreadsheet applicatie de meest gunstige route te kiezen, daarvoor is het aantal parameters te groot. Tribess zorgt ervoor dat nieuwe tarieven binnen enkele minuten kunnen worden verwerkt en dat altijd de meest gunstige route wordt gekozen. Maximale besparing met minimale moeite.

SIP routing server

Session Border Controllers zijn prima in staat om verkeer naar bestemmingen buiten het eigen netwerk te routeren. De logica om per call tot de keuze voor een carrier te komen, moet echter door een routing server worden aangeleverd. De SIP Routing Server van Tribess is eenvoudig te implementeren en geeft maximale bedieningsflexibiliteit met de meest optimale kostenbesparingen.
Rating - Icon
Rating - Icon

Forecasting

De impact van wijzigingen in tarieven van voice verkeer door carriers kan worden beoordeeld met de Forecasting dienst. Hiermee wordt van een set CDR’s de verkeerskosten bepaald van twee routingsplannen tegelijk.

Service Features

Redundancy (SIP Routing Server)

De SIP Routing Server configuratie bestaat uit een master server (waarmee de routeplannen worden gemaakt) en verschillende slave servers die met de SBC’s communiceren. Door deze inzet van meerdere slave servers, eventueel op verschillende lokaties, wordt (geo) redundancy bewerkstelligd. Het uitvallen van een slave server heeft hiermee geen impact op live voice verkeer.

Multiple SBC (SIP Routing Server)

De SIP Routing Server kan meerdere SBC’s aansturen. Hiermee is het mogelijk een uniform routeringsbeleid te hanteren voor switching die op verschillende lokaties plaatsvindt.

Fraud prevention (SIP Routing Server)

De SIP Routing Server heeft mogelijkheden voor fraude preventui/beperking, zoals het hanteren van een bestemming/nummer blacklist en het beperken van het aantal gelijktijdige kanalen naar bepaalde bestemmingen. Dit kan zowel per carrier als op klantniveau worden toegepast. Dit alles in instelbaar volgens 1 or meerdere tijdplannen, waarmee het mogelijk is om b.v. tijdens nacht/weekend strakkere frauderegels in te stellen dan tijdens zakelijke uren.

NOC Routing Control

Voor het wijzigen van de route van één of enkele bestemmingen is een separate Routing Control module beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om onmiddellijk andere routes te kiezen zonder dat een compleet routeplan hoeft te worden gemaakt. Op deze manier kan een NOC her-routeren bij ingrijpen bij meldingen van slechte geluidskwaliteit, lage ASR etc.

Multiformat domestic & international rate sheets

De Tribess applicaties kunnen eenvoudig worden aangepast aan elk tariefsheet format van telecom carriers.

Currency normalisation

Tribess ondersteunt alle currencies. Bij het inlezen van de tariefsheets van carriers wordt de gebruikte currency omgerekend naar de ingestelde systeem currency.

Routing Features

LCR routing

De meest gebruikte priorisering van carrier opties per bestemming is Least Cost Routing (LCR), d.w.z. sorteren op basis van het laagste tarief. Als er naast minuuttarieven ook starttarieven worden gehanteerd, worden deze meegenomen.

ASR/ACD routing

In plaats van of aanvullend op LCR routing is het mogelijk de priorisering van carriers te laten plaatsvinden op basis van Answer to Seizure Ratio (ASR) en/of Average Call Duration (ACD). Hierbij wordt van alle carriers voortdurend de performance gemeten en meegenomen.

Volume commitment routing

Ter ondersteuning van commerciele afspraken met carriers waarin volume committments voorkomen, is het mogelijk om staffeltarieven in te voeren.

Percentage allocation routing

Voor elke bestemming kunnen 1 of meerdere carriers als vaste routes worden ingesteld. Hiervoor wordt het LCR of ASR/ACD mechanisme overruled. Voor elke vaste route kan worden ingesteld welk % van het verkeer naar die bestemming via deze route moet worden gestuurd.

Origin based routing

Het is mogelijk om o.b.v. A-nummer verschillende routingplannen in te stellen. Hiermee kan per klantgroep een separaat routeplan actief zijn.

COIN lookup

Als in het routeplan gebruik wordt gemaakt van COIN parameters (Operator, servicenummer tarief, tariefsoort etc), dan wordt deze data tijdens de call setup opgezocht in de COIN database van Tribess.

Multiple numberplan support

Er kunnen meerdere routeplannen worden gegenereerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om voor elk routeplan een ander nummerplan te hanteren.

Time of day/Day of week routing

Het is mogelijk om verschillende routeplannen te hanteren voor zowel het tijdstip van de dag (piek/dal routeplannen) en dag van de week (b.v. werkweek/weekend routeplannen).

Multiple quality support

Het is mogelijk om meerdere voice diensten en service levels te configureren, met elk een eigen routeplan. Bij het verwerken van nieuwe tariefsheets van carriers wordt voor alle service levels automatisch een nieuw routeplan aangemaakt.