De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten een BTW verleggingsregeling goed te keuren voor de telecommarkt in Nederland. Aanleiding hiervoor vormt een recent geval waarbij BTW-carrouselfraude is geconstateerd.

Bij BTW-carrouselfraude zijn meerdere bedrijven betrokken, waarbij minimaal 1 bedrijf geen BTW afdraagt. De handelsketen zit vaak ingewikkeld in elkaar, waarbij er diensten worden ingekocht en verkocht aan het buitenland. Dit betreft zowel EU als niet-EU landen. Er wordt bewust een complexe handelsketen met veel partijen gecreëerd, met als doel de Belastingdienst te misleiden.

De BTW verleggingsregeling houdt in dat in geval van levering van telecomdiensten aan wederverkopers geen BTW wordt berekend. De uiteindelijke afnemer van de telecomdiensten betaalt wel gewoon BTW.

Tegelijkertijd met de goedkeuring door de Staatssecretaris start het ministerie van Financiën het traject voor een verplichte verlegging via een voorstel tot wijziging van artikel 24ba van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Beoogde ingangsdatum van die verplichte verlegging is 1 september 2017. Die datum is nog onder voorbehoud in verband met het te doorlopen traject via de Ministerraad, de Raad van State en de Koning.

Neem contact op