De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 18 april 2017 het ontwerpbesluit “Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte” bij de Europese Commissie genotificeerd. Dat betekent dat de ACM aan de EC om feedback op dit ontwerpbesluit vraagt, eventuele opmerkingen en/of kritiek van de EC kunnen door de ACM in een definitief besluit worden meegenomen. Het definitieve besluit zal op 1 juli 2017 van kracht worden.

De bepalingen waar de meeste belangstelling naar uitgaat betreft de tariefplafonds. De ACM heeft bepaald dat het maximale tarief voor vaste gespreksafgifte daalt naar €0,00139/min en dat voor mobiele gespreksafgifte naar €0,00581/min.

Een minder in het oog springende bepaling betreft de mogelijkheid die ACM biedt om telefonieverkeer, dat afkomstig is van buiten de Europese Unie, tegen een hoger tarief in rekening te brengen dan de tariefplafonds. Om precies te zijn gaat het om landen buiten de Economische Europese Ruimte (EU landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Aanbieders van telefoniediensten buiten de EER hebben uiteraard niet te maken met europese regelgeving en tariefregulering; het gevolg hiervan is dat soms buitensporig hoge afgiftetarieven worden berekend aan partijen uit de EER. ACM stelt nederlandse telecompartijen nu in staat deze praktijk met gelijke munt te betalen door hogere afgiftetarieven te laten hanteren voor verkeer dat buiten de EER ontspringt. Telecompartijen mogen zelfstandig bepalen hoe hoog deze non-EER afgiftetarieven zijn. Voorwaarde is wel dat het tariefniveau reciproke is, d.w.z. dat aan aanbieders van buiten de EER dezelfde afgiftetarieven worden berekend als vice versa geldt.

Nu zal menigeen geen slapeloze nacht hebben gehad bij het vernemen van dit nieuws, als het al bekend is. De neiging is al snel om aan te nemen dat het hier om gerommel in de marge gaat. Wie ontvangt er nu substantieel verkeer van buiten de EER? Maar de kans is groot dat e.e.a. nog wel eens een flinke impact kan gaan hebben…

Desalniettemin KPN Wholesale heeft de koe bij de horens gevat en in haar prijslijst van 1 juli 2017 de niet EER toeslag (non-EER source component) bekend gemaakt. Deze liegen er niet om. Men differentieert zo’n 1.000 non-EER afzenders (combinaties van landen en telecompartijen) waarvoor toeslagen tussen 0,1 cent en 5 euro per minuut berekend worden. Opvallend is daarbij dat voor een gesprek, waarbij het afzendernummer ontbreekt of niet correct is, een toeslag wordt aangerekend van zo’n 49 cent per minuut bovenop het terminatietarief. Dit is dus ook van toepassing voor gesprekken die helemaal niet afkomstig zijn uit het buitenland!

Het is dus van essentieel belang dit goed te controleren en je niet te laten verrassen door de factuur van KPN Wholesale. Een fout is zo gemaakt en kan snel veel geld gaan kosten. Daarnaast vormen de non-EER tarieven ook gewoon een mogelijkheid om meer omzet te genereren. Voor partijen die non-EER ontspringend verkeer ontvangen, kan dit heel aantrekkelijk zijn. En iedereen kan het “afzendernummer onbekend” voorbeeld van KPN volgen.

Voor een juiste factuur controle & generatie is het wel noodzakelijk om na te kijken of het CDR rating systeem in staat is de kosten en toeslagen te berekenen op de combinatie van zowel de afzender- als bestemmingsnummer. CDR rating op basis van deze combinatie was tot op heden erg ongebruikelijk en wordt maar door een gering aantal systemen/platform ondersteund.

Tribess biedt Managed CDR Rating diensten waarmee het non-EER verhaal eenvoudig en correct kan worden behandeld, zowel voor verkoop- als inkoopfacturen. We nemen het werk uit handen en zorgen ervoor dat onze dienst soepel in een bestaand facturatieproces wordt ingepast. Neem contact op voor meer informatie!

Neem contact op